Arbeidskrapte dwingt bedrijven tot zoeken naar alternatieven cover