Huisvesting arbeidsmigranten

Het afgelopen jaar adviseerde een commissie onder leiding van oud SP-leider Emile Roemer het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Voor het antwoord nemen we u mee terug naar het jaar 2011. In dit jaar werd na afloop van het parlementair onderzoek naar de huisvestingssituaties van arbeidsmigranten de Nationale Verklaring Huisvesting EU-arbeidsmigranten ondertekend door vakbonden, branche- en huisvestingsorganisaties. Het doel: de huisvesting van arbeidsmigranten verbeteren.

Coronacrisis
De geschiedenis lijkt zich nu te herhalen. Sinds de coronacrisis zijn de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Nederland weer volop in het nieuws nadat honderden arbeidsmigranten besmet raakten met het coronavirus. Maar ondertussen poppen industrieterreinen met distributiecentra als paddenstoelen uit de grond. Waar verblijven de mensen die daar werkzaam zijn? Daarom moet er snel veel meer gebouwd worden voor deze uitzendkrachten, of er moet vanuit gemeenten een andere oplossing komen.

Voor extra bedden gaf een commissie onder leiding van oud SP-leider Emile Roemer in 2020 nog een extra aanzet. Alle arbeidsmigranten zouden een eigen slaapkamer moeten krijgen. ‘En als het niet anders kan dan met maximaal twee personen op één kamer’, zo luidde het advies van Roemer aan het kabinet. Vooral voor arbeidsmigranten die korte tijd in Nederland verblijven, de zogenaamde short-stayers, moeten extra plekken komen.

Gemeenten en provincies
De oplossing is een vergunning van de gemeente. En dat is nu vaak het knelpunt. Daarom adviseerde Roemer gemeenten en provincies om met een lokale visie te komen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hopelijk wordt daar in 2021 gehoor aan gegeven.

Hoe gaat Jupiter om met huisvesting?
Jupiter draagt zorg voor de huisvesting, de juiste benodigdheden en meubels voor de uitzendkrachten. We beschikken over diverse accommodaties op verschillende locaties. Hierbij kunt u denken aan huizen, bungalows en hotels. Onze woningen worden gecontroleerd door Stichting Normering Flexwonen (SNF) en voldoen uiteraard aan de eisen wat betreft hygiëne en veiligheid. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.