Nieuw jaar, nieuwe regels: belangrijke veranderingen voor werkgevers

2024 brengt voor werkgevers in de uitzendbranche een aantal nieuwe spelregels met zich mee. De belangrijkste veranderingen hebben we op een rij gezet, om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid het nieuwe jaar in gaat.

1. Kostprijsanalyse

Aantal werkbare dagen

In een schrikkeljaar als 2024 is het aantal werkbare dagen een belangrijk aandachtspunt. Dit jaar hebben we twee reguliere werkdagen extra en dat heeft invloed op de loondoorbetaling tijdens vakanties, feestdagen en andere momenten van loondoorbetaling. Dit kan resulteren in een hogere kostprijs per uur, doordat het benodigde budget voor loondoorbetaling toeneemt. Het is daarom belangrijk om extra financiële middelen te reserveren om de kosten voor deze werkdagen te dekken. Stel dat je uitzendkracht normaal gesproken € 10 per uur verdient, dan moet je als werkgever dus € 160 extra reserveren (2 dagen x 8 uur x € 10) voor deze uitzendkracht.

Premies

Verschillende premies hebben invloed op de loonkosten van werkgevers. Als de Whk-premie daalt, betekent dit ook minder kosten voor werkgevers bij arbeidsongeschiktheid. In 2024 laten de premies over het algemeen een lichte daling zien. Dit is gunstig voor werkgevers, aangezien het de totale loonkosten verlaagt. Het is echter belangrijk om de specifieke premiewijzigingen te begrijpen per situatie. Ontdek hier hoe deze wijzigingen jouw financiën beïnvloeden.

Pensioen

Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor pensioen voor uitzendkrachten verlaagd van 21 naar 18 jaar. Elke uitzendkracht van 18 jaar en ouder wordt direct bij de eerste uitzendbaan deelnemer aan het pensioenfonds. Een uitzendkracht van 19 jaar die voorheen niet onder de pensioenregeling viel, wordt nu dus wel een deelnemer. De verlaging van de toetredingsleeftijd gaat gepaard met een verhoging van de arbeidskosten voor werkgevers, aangezien zij eerder pensioenbijdragen moeten leveren.

2. Belangrijke wetswijzigingen

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. De verhoging maakt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers aantrekkelijker, maar voor werkgevers betekent dit een kostenstijging. Als een uitzendkracht bijvoorbeeld dagelijks 20 kilometer naar het werk reist, zorgt deze verhoging voor een extra € 4 per dag aan reiskosten.

Vrije ruimte (WKR)

Het percentage voor de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) wordt in 2024 voor de eerste € 400.000 teruggebracht naar 1,92% van de fiscale loonsom. Dit heeft invloed op de opties voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen. Als je als werkgever € 5.000 aan onbelaste vergoedingen wil verstrekken en de loonsom is € 300.000, dan wordt de vrije ruimte in 2024 1,92% van € 300.000, wat neerkomt op € 5.760. Hierdoor overschrijd je als werkgever de vrije ruimte dus niet.

Wettelijk minimumloon

Vanaf 1 januari 2024 gaat Nederland over van een wettelijk minimum maandloon naar een wettelijk minimum uurloon. In het artikel dat we eerder schreven, leggen we uit welke gevolgen dit heeft voor jou als werkgever.

3. Overige veranderingen vanaf 1 januari 2024

Rapportage woon-werkverkeer

Werkgevers met 100 of meer werknemers, moeten vanaf 1 januari 2024 gegevens verstrekken over werkgebonden personenmobiliteit. Je moet als werkgever gedetailleerder gegevens verstrekken over zakelijk woon-werkverkeer, waaronder afgelegde kilometers, gebruikte vervoersmiddelen en brandstof.

De genoemde veranderingen geven ruimte voor strategische aanpassingen op de markt, waarbij goed geïnformeerde werkgevers profiteren van gunstige arbeidsvoorwaarden en doordachte kostprijsanalyses. Neem contact op en ontdek hoe deze veranderingen kunnen bijdragen aan een evenwichtig flexibel personeelsbeleid dat past bij jouw organisatie.